FLORENTIA BUS SOFIA EOOD
Uradni sedež: bul. „Knyaginya M. Luiza” – Avtobusna postaja Serdika– Pisarna 126
1202 – Sofija (Bolgarija) ID za DDV: BG131270308
Telefon in fax +359 29805658
Email: info@florentiabus.bginfobulgaria@florentiabus.it

POGOJI ZA PREVOZ

1. ČL. PRAVICE PREVOZA IN ODGOVORNOSTI DRUŽBE 
1.1. Stavke
1.2. Politika zasebnosti
2. ČL. PREVOZNI DOKUMENTI
2.1. Vrste prevoznih dokumentov
2.2. Pogoji uporabe
2.3. Veljavnost prevoznega dokumenta
2.4. Preklic ali vračilo kupnine vozovnice
2.5. Kraja in izguba prevoznega dokumenta
2.6. Preverjanje in regulacija prevoznih dokumentov na prevoznem sredstvu
2.7. Obračunavanje potnih list
3. ČL. PODATKI O POTOVANJU
4. ČL. PRAVICE POTNIKOV INVALIDOV ALI POTNIKOV Z ZMANJŠANO MOBILNOSTJO
4.1. Pravice prevoza in posebni pogoji
4.2. Dostop in podatki
4.3. Pogoji nudenja pomoči
4.4. Odškodnina za invalidni voziček in za opreme za mobilnost
5. ČL. PRAVILA OBNAŠANJA IN ODGOVORNOSTI POTNIKOV 
5.1. Obveznosti splošnega vedenja
5.2. Potnikova odgovornost za nastale škode
5.3. Kajenje/odmori/stranišče
6. ČL. 6. PREKLIC ALI ZAMUDA
6.1. Pravica do informacij
6.2. Redni linijski prevozi, čigar proge presegajo 250 km
6.3. Okvare na vozilu med potovanjem
6.4. Pomoč
6.5  Pomoč pri prometni nesreči
7. ČL. PREVOZ MLADOLETNIH OSEB
7.1. Prevoz mladoletnih oseb s spremstvom
7.2. Prevoz mladoletnih oseb brez spremstva
7.3. Sistemi za varnost otrok na avtobusu
8. ČL. PRTLJAGA
8.1. Vrste prtljage in dovoljene mere
8.2. Dodatna prtljaga
8.3. Predmeti v prtljagi
8.4. Odgovornosti za prtljago
8.5. Kraja in/ali izguba prtljage
8.6. Prevoz otroških vozičkov
9 ČL. PREVAŽANJE ŽIVALI
9.1. Živali, dovoljene na avtobusu
9.2. Pogoji prevoza
9.3. Odgovornosti
9.4. Cena prevoza
10 ČL. REKLAMACIJE IN NADZORNI ORGAN
10.1. Sporočanje nepravilnega delovanja storitev
10.2. Pritožbe o kršenju pravic potnikov
10.2.1 Pritožbe druge stopnje pred Oblastem za urejanje prometa

UVOD
Ti Pogoji potovanja urejajo storitev prevoz potnikov po cestah v nacionalnem in mednarodnem okolju, ki ga izvaja Družba FLORENCIA BUS SOFIA EOOD, ID za DDV: BG131270308, uradni sedež v BOLGARIJI, BUL. KNJAGINJA M. LUIZA” N 126 – 1202 SOFIJA (BOLGARIJA), tel in faks: 0035929805658, e-mail: infobulgaria@florentiabus.it ali info@florentiabus.bg.
Ti pogoji so izvleček iz skupka storitev, ki jih je sprejela FLORENCIA BUS SOFIA in veljajo za vse redne linijske prevoze, ki jih družba izvaja in trži v Italiji in na spletu s strani FLORENTIA BUS S.r.l.(LTD) ID za DDV/Davčna številka:05763690483, uradni sedež naIl Prato №71 – 50123 Firence (Italija), tel. 05763690483, uradni sedež na Il Prato №71 – 50123 Firence (Italija), tel. +39 055967024 faks +39 055967451, e-mail: info@florentiabus.it.

Pogoji potovanja so vidni na spletnih straneh: www.florentiabus.it in www.florentiabus.bg

1 ČL. PRAVICE DO PREVOZA IN ODGOVORNOSTI DRUŽBE 
Potniki so upravičeni do prevoza na podlagi pogodbenih pogojev in tarif, ki jih je družba Družba ponudila javnosti brez nobene posredne ali neposredne diskriminacije glede na državljanstvo potnika ali na lokacijo podjetja.
Družba se zavezuje za izvajanje prevoza oseb z veljavnimi potnimi listinami na odseku, za katerega je bila plačana.
V primeru kršitve določb o predmetih, ki jih potnik nosi s seboj (nevarni predmeti, eksplozivni ali vnetljivi materiali itd.) in/ali prevažanih živalih, obravnavanih v nadaljevanju, o katerih se podrobneje govori v 8. členu teh pogojev, ima Družba pravico zavrniti prevoz ali sprejeti ukrepe za zagotavljanje varnosti prevoza in prevažanih potnikov.
Potnik ima pravice do storitve prevoza, ki je navedena v dokumentu/razlog za potovanje.
Družba je odgovorna za opravljanje storitve prevoza v skladu z zakonskimi določili, pogoji in v okvirjih, ki jih opredeljujejo ti pogoji prevoza.   Družba je odgovorna za škode, ki jih lahko potnik utrpi – od trenutka vstopa na avtobus do izstopa – zaradi svoje lastne odgovornosti, razen za škode nastale kot posledica potnikove malomarnosti (gl. pravice in obveznosti potnikov).
Družba zagotavlja prevoz potnikov, razen v primeru neugodnih vremenskih razmer ali večjih naravnih nesreč, ki ogrožajo varno izvajanje storitev z avtobusom.
1.1. Stavke
Na podlagi veljavnih predpisov v primeru stavke v prometnem sektorju, bodo storitve, ki jih Družba zagotavlja, še vedno opravljene; o tem bo vsakič pravočasno obvestila uporabnike preko spletnih strani družbe, okenc za nakup vozovnic, določenih turističnih agencij in informacijskih služb Družbe.
1.2. Politika zasebnosti
Osebni podatki potnikov bodo obdelovani s strani Družbe v digitalni in papirnati obliki, v celoti v skladu z Zakonodajnim odlokom 196/2003 “Zakonik o varstvu osebnih podatkov” v skladu z načeli transparentnosti, pripadnosti in ne preseganju ciljev tesno povezanih z izvajanjem storitev prevoza. Potniki so upravičeni do pravic po 7. čl. Zakonodajnega odloka 196/2003, ki se lahko opravljajo, tako da pokličejo sledeče telefonske številke: Bolgarija + 359 29805658 – Italija: +39 055967024, tako da izjasnijo operaterju naravo svoje zahteve. Zainteresirani potniki se lahko seznanijo z informacijami o spoštovanju zasebnosti, ki so na voljo na spletni strani Družbe.
Informacije o morebitnih odpovedih ali zamudah pri odhodih, kar se tiče rednih storitev, bodo potnikom na voljo v skladu z določili 6. čl. teh pogojev prevoza, če je potnik to zahteval ob rezervaciji/nakupu prevoznega dokumenta in sporočil prevozniku potrebne podatke za vzpostavitev kontakta z njim.
Ne posredovanje teh osebnih podatkov onemogoča izvajanje obveznosti o informiranju uporabnikov.

2. ČL. PREVOZNI DOKUMENTI
Potnik je upravičen do storitev prevoza s strani Družbe samo, če ima veljavni prevozni dokument, izdan na njegovem imenu za določen odsek, datum in časovni razpored odhoda. Prevozni dokumenti so poimenski in niso prenosljivi. Spremembe mesta vstopa in/ali izstopa ali spremembe poti niso dovoljene.
Vozovnice Družbe lahko kupite pri:
– pooblaščenih turističnih agencija (seznam le-teh je objavljen na spletni strani v razdelku Okenca za nakup vozovnic in postajališč)
– na okencih za nakup vozovnic znotraj avtobusnih postaj (kot je navedeno na spletni strani v razdelku Okenca za nakup vozovnic in postajališč)
– na spletnih straneh www.florentiabus.bg in www.florentiabus.it v razdelku “Okence za spletni nakup vozovnic” (kartično plačilo z Viso ali Mastercard
– v pisarni Florentia Bus Sofia EOOD na avtobusni postaji Sofija
– na avtobusih, če so prosti sedeži.
2.1. Vrste prevoznih dokumentov
– enosmerna vozovnica (veljavna samo za določen odsek potovanja)
– povratna vozovnica
– odprta povratna vozovnica (potovanje nazaj je treba opraviti v roku šestih mesecev od datuma odhoda) Vozovnica, ki se je ne da kupiti na spletu.
Tarife se lahko spremenijo v odvisnosti od trgovskih ponudb in/ali sezone le-teh.
2.2. Pogoji uporabe
Vozovnica je lahko zahtevana za enosmerno potovanje, za povratno potovanje in za odprto povratno vozovnico.
Prevozni dokument navaja vse potrebne informacije za določitev vsebine pogodbe o prevozu. Ob nakupu prevoznega dokumenta pred zaključkom transakcije, če se gre za nakup na spletu ali pri  prodajalcih določenih s strani Družbe, je potnik takoj dolžan preveriti točnost podatkov, ki jih je posredoval, s posebnim poudarkom na posredovano ime in priimek, plačano ceno, odsek potovanja, datum in čas odhoda, s tem, da se tudi prepriča, da je bilo upoštevano znižanje tarife (tam, kjer je to predvideno), da je bila uporabljena zmanjšanje upravičenosti tarife (če so na voljo) in da plačana cena ustreza navedeni na prevoznem dokumentu.
Temeljni pogoj za prevozne storitve, ki se izvajajo v mednarodnem okolju je, da ima potnik s sabo veljaven potni list in/ali osebno izkaznico kot tudi vizume, ki jih potrebuje za vstop in tranzit držav, ki se jih prečka med prevozno storitvijo. Posledično noben potnik ne bo sprejet na avtobus brez veljavnih in ustreznih dokumentov in odškodnine v korist potnikov, ki so prisotni pri odhodu ali so prisiljeni prekiniti potovanje, brez teh dokumentov ne bodo upoštevane.
2.3. Veljavnost prevoznega dokumenta
Izdani prevozni dokument velja samo za datum, uro in navedeno potovanje ter ga je treba prikazati na vsako zahtevo dežurnega osebja.
Potniku brez prevoznega dokumenta (v papirnati in/ali digitalni obliki) se omogoči vkrcanje na avtobus, če so razpoložljivi prosti sedeži in vozovnica bo izdana s strani osebja avtobusa brez povišanja cen.
Neveljavne so ponarejeni prevozni dokumenti, tiste, ki niso celi ali so postali neberljivi.
Prevozni dokument predstavlja v vseh okoliščinah davčno veljaven račun. Kako bi zahtevali račun, si oglejte v točki 2.
2.4. Preklic ali povračilo cene prevoznega dokumenta
Preklic vozovnice je treba opraviti pred rezerviranim potovanjem v delovnem času s tem, da ga morate opraviti osebno na okencu za nakup vozovnice, določeno s strani Družbe ali po telefonu na številki +359 29805658 ali po e-pošti na naslov infobulgaria@florentiabus.it. Pri odpovedi potovanja s strani potnika, je le-ta upravičen do povračila cene vozovnice v višini:
a) 80% za odpovedi opravljene vsaj 48 ur pred odhodom;
б) 50% za odpovedi opravljene vsaj 6 ur pred odhodom;
Nobenih odškodnin ni v primeru odpovedi po odhodu avtobusa z začetne postaje. V veljavi ostaja, kot že omenjeno v prejšnjem stavku, da je treba prošnje za odškodnine poslati po e-pošti na naslov infobulgaria@florentiabus.it ali v pisni obliki na: FLORENTIA BUS SOFIA EOOD – BUL. KNJAGINJA M. LUIZA AVTOBUSNA POSTAJA SERDIKA PISARNA N. 126 – 1202 SOFIJA (BOLGARIJA), tako da se priloži originalna vozovnica, ustrezno razveljavljena in z navedenim imenom in priimkom ter z IBAN št. transakcijskega računa, na kateri naj bi se izvedlo vračilo.  Vračilo za vozovnice kupljene s kreditno kartico, bodo izvajana izključno tako, da se razveljavi transakcijo in s tem se povrne znesek.
Vračila bodo izvedena v roku dveh mesecev od dneva vložitve prošnje, razen v primerih, ki zahtevajo daljšo obravnavo.  Prevoznik ni dolžan povrniti del vrednosti vozovnice, ki ni bil v uporabi zaradi nezmožnosti potnika, da bi nadaljeval potovanje kot posledica nespoštovanja zakonskih določil s strani potnika ali njegovega ravnanja (na primer, če se ne zglasi po poteku določenega odmora ali v primeru, če ga osebje avtobusa ali predstavniki oblasti izkrcajo iz avtobusa zaradi nadlegovanja, pijanosti, itd).
2.5. Kraja in izguba prevoznega dokumenta
Izgubljene, ukradene ali poškodovane vozovnice (ki postanejo nečitljive) se ne da izplačati. V primeru izgube, kraje, uničenja ali obrabe že kupljenega prevoznega dokumenta, bo lahko potnik potoval po poti, ki jo je poimensko rezerviral po predstavitvi pritožbe oblastem na okencu za nakup vozovnic ali navadno lastnoročno potrdilo z priloženo kopijo osebnega dokumenta, tako da bo izdana nova vozovnica, na račun potnika pa bodo šli samo administrativni stroški izdaje.
2.6. Preverjanje in regulacija prevoznih dokumentov na prevoznem sredstvu
Osebje avtobusa (vozniki, inšpektorji in/ali zunanji subjekti, ki jih Družba pooblasti v ta namen) je dolžno skrbno spremljati lastno ali koncesijsko premoženje, da bi zavarovalo premoženje Družbe in tisto, ki je bilo dodeljeno osebju avtobusa kot tudi nadzirati veljavnost prevoznih dokumentov. Osebje je še posebej dolžno:
a) kontrolirati prevozne dokumente in izrekati administrativne kazni v skladu z veljavnimi nacionalnimi in mednarodnimi predpisi;
b) preveriti ustreznost storitve: upoštevati vozni red in postajališča;
c) opazovati ali varovati premoženje Družbe: avtobus, pisarne, okenca za nakup vozovnic itn.;
d) opazovati avtobuse med odmorom in nadzirati dostop do le-teh;
e) nadzirati notranjost avtobusa in odkrivati elemente tveganja za varnost – zapuščeno prtljago, nevarne predmete itd. – ter morebitne kritične situacije.
Osebje je prav tako pooblaščeno izvajati kakršen koli nadzor ali opazovanje, ki ga je Družba opredelila za potrebnega, in ki zahteva posredovanje javne oblasti ali policijskih uslužbencev.
Osebje, ki ga je Družba pooblastila ima pravico preverjati identiteto posameznikov, kadar je tesno in funkcionalno povezano z dejavnostjo nadzora, opisano zgoraj;
2.7. Fakturiranje prevoznega dokumenta  
Prevozni dokument nadomešča račun v skladu z 12. čl. Zakona št. 413 iz 30.12.1991. Vozovnica izdana na spletu že predstavlja davčno potrdilo, ki se lahko knjiži, pri tem pa plačilo s kreditno kartico potrjuje nakup le-te. Potnik lahko zahteva izdajo računa v roku 24 ur od nakupa na sledeči e-naslov: infobulgaria@florentiabus.it, tako da posreduje podatke podjetja: naziv, naslov, ID za DDV/davčno številko, e-naslov. K zahtevku je potrebno priložiti kopijo prevoznega dokumenta. Račun bo poslan v elektronski obliki na posredovan e-naslov.

3. ČL. INFORMACIJE O POTOVANJU
Družba posreduje preko razpoložljivih oblik in virov najcelovitejše informacije potrošnikom o pogojih posredovanja storitev in nediskriminatornih pogojih dostopa invalidnim osebam ali osebam z zmanjšano mobilnostjo. Pogoji za dostop v zvezi s potovanji in pogoji prevoza vključujejo tudi povzetek veljavne nacionalne in mednarodne zakonodaje in so na voljo javnosti v fizični obliki ter v dostopnih oblikah na izraženo zahtevo ali na spletni strani Družbe.
Najkasneje ob začetku storitve, ki jo Družba opravlja in jo je potnik kupil, slednji pridobi ustrezne informacije o pravicah, ki jih določa zakon.  Te informacije vključujejo potrebne podatke za kontakt z pristojnim organom za nadzor nad izvajanjem nacionalnih in mednarodnih določil na področju potnikov, ki potujejo z avtobusom v skladu z 10. čl. teh pogojev o prevozu.

4. ČL. PRAVICE POTNIKOV INVALIDOV ALI POTNIKOV Z ZMANJŠANO MOBILNOSTJO
Družba zagotavlja prevoz invalidov ali oseb z zmanjšano mobilnostjo brez dodatnih stroškov, pri tem si pri ponujanju svojih storitev tem osebam na vsak možen način prizadeva zagotoviti dostop in informacije. Z namenom zagotavljanja boljše pomoči invalidom ali osebam z zmanjšano mobilnostjo,  družba podaja ustrezna navodila svojemu osebju, ki je v neposrednem stiku s temi potniki.
Izraz «invalidne osebe» ali «osebe z zmanjšano mobilnostjo» vključuje:
– osebe, ki uporabljajo invalidski voziček zaradi bolezni ali poškodbe;
– osebe, ki imajo težave z okončinami ali težave pri gibanju;
– slepe in slabovidne osebe;
– gluhe ali osebe z motnjami sluha;
– osebe z duševnimi motnjami.
4.1. Pravice prevoza in posebni pogoji
Prevoz invalidnih oseb ali oseb z zmanjšano mobilnostjo se dopušča vedno, razen v sledečih primerih:
a) kadar je potrebno upoštevati obveznosti na področju varnosti, ki jih določa zakonodaja EU, mednarodna in nacionalna zakonodaja ali obveznosti na področju zdravja in varnosti, določenih s strani pristojne oblasti;
b) kadar konfiguracija vozila ali infrastruktur, vključno s postajališči in postajami, onemogoča varnega fizičnega vkrcavanja, izkrcavanja ali prevoza invalidne osebe ali osebe z zmanjšano mobilnostjo.
V primeru, da Družba mora navesti take ovire prevoza, obvesti o tem invalidno osebo ali osebo z zmanjšano mobilnostjo, v primeru zahteve pa ga pisno obvesti v roku petih delovnih dni od zahteve.
V primeru nepotrjene rezervacije oziroma neizdane ali nezagotovljene vozovnice na drugačen način iz zgoraj navedenih razlogov, bo potnik obveščen o morebitnih sprejemljivih alternativnih storitvah, ki jih prevoznik ponuja.
Ko so izpolnjeni pogoji iz zgornjih točk a) in b), Družba ne more sprejeti prevoza ali opraviti rezervacije vozovnice, invalidna oseba ali oseba z zmanjšano mobilnostjo lahko zahteva spremstvo druge osebe po lastni izbiri, ki ji lahko zagotovi ustrezno pomoč ali spremstvo osebe, ki ji omogoča dostop do avtobusa pri varnih razmerah na avtobusu med potovanjem, s tem pa se ovire iz točk a) in b) razveljavi. V tem primeru se spremljevalec vozi brezplačno in če je mogoče, bo sedel poleg invalidne osebe ali osebe z zmanjšano mobilnostjo.
4.2. Dostop in podatki
Z namenom zagotavljanja pravice prevoza ima Družba nediskriminatorne pogoje za dostop do prevoza invalidnih oseb in oseb z zmanjšano mobilnostjo, ki temeljijo na nacionalni in mednarodni zakonodaji na področju varnosti, ki so na voljo javnosti http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=URISERV:tr0050   Na svojo zahtevo bodo potniki prejeli vse potrebne podatke o potovanju in pogojih prevoza v fizični ali v drugih dostopnih oblikah. Te informacije vključujejo tudi podatke za kontakt s pristojnim organom za nadzor nad izvajanjem nacionalnih in mednarodnih določil na področju potnikov, ki potujejo z avtobusom v skladu s 4. čl. teh pogojev o prevozu.
4.3. Pogoji nudenja pomoči  
Družba nudi pomoč invalidnim osebam ali osebam z zmanjšano mobilnostjo pod pogojem, da:
a) je oseba sporočila potrebo po pomoči Družbe vsaj šestintrideset ur vnaprej;
b) se zadevna oseba zglasi na navedenem mestu:
g) ob uri vnaprej določeni s strani Družbe, ki ni več kot šestdeset minut pred objavljenim voznim redom odhoda, razen, če sta se Družba in oseba dogovorili za krajši rok; ali
gg)  kadar ni določene ure, vsaj trideset minut pred objavljenim časom odhoda.
Poleg tega morajo invalidne osebe ali osebe z zmanjšano mobilnostjo sporočiti Družbi ob rezervaciji specifične zahteve glede sedeža ali pri predhodnem nakupu vozovnice. Če niso sporočili potrebe po pomoči, si bo Družba prizadevala zagotoviti, da bo pomoč ponujena na način, tako da se bo lahko invalidna oseba oz. oseba z zmanjšano mobilnostjo varno vkrcala na odhajajoči avtobus, naredila povezavo z drugim avtobusom ali izstopila iz prihajajočega avtobusa za katerega je kupila vozovnico.
Ko je zgornje sporočilo posredovano tretjim osebam (potovalnim agentom ali organizatorjem potovanj), bodo slednji morali čim prej v običajnem delovnem času  posredovati Družbi informacije, kar bo omogočilo Družbi sprejeti vse potrebne ukrepe.
Kadar je invalidni osebi ali osebi z zmanjšano mobilnostjo, ki ima rezervacijo ali vozovnico in je že sporočila svoje zahteve za pomoč, zavrnjeno vkrcanje na avtobus kot tudi morebitnemu spremljevalcu, bo Družba ponudila možnost izbire med:
a) pravico do vračila in po potrebi brezplačno vrnitev do vstopne točke, kot je navedeno v pogodbi o prevozu, takoj ko bo to postalo možno; in
b) razen v primeru, kadar ni izvedljivo nadaljevanje potovanja ali preusmeritev le-tega k razumnim nadomestnim oblikam prevoznih storitev do destinacije, navedene v pogodbi o prevozu.
Na postajah, ki jih je določilo Ministrstvo, Družba zagotavlja v okviru svojih pristojnosti brezplačno pomoč invalidnim osebam ali osebam z zmanjšano mobilnostjo, tako da zagotavlja asistenco in potrebne ukrepe, ki omogočajo invalidnim osebam ali osebam z zmanjšano mobilnostjo potovati varno.
Na avtobusu Družba nudi potrebno pomoč, da bi invalidne osebe ali osebe z zmanjšano mobilnostjo prejeli na svojo zahtevo osnovne informacije o potovanju v dostopnih oblikah  in da se vkrcajo in izkrcajo med odmori na poti samo, če je na avtobusu na voljo dodatno osebje poleg voznika.
4.4. Odškodnina za invalidni voziček in za opremo za mobilnost
V primeru izgube ali poškodbe opreme za mobilnost ali pomožnih pripomočkov, Družba zagotavlja odškodnino potnikom v ustrezni višini, ki jo določa zakon.    Pri potrebi si Družba prizadeva na vse možne načine hitro zagotoviti nadomestno opremo ali pomožne pripomočke in, kadar je to možno, s podobnimi tehničnimi in funkcionalnimi lastnostmi kot pri tistih, ki so bili poškodovani ali izgubljeni.

5. ČL. PRAVILA OBNAŠANJA IN ODGOVORNOSTI POTNIKOV 

Stranka je dolžna sodelovati z Družbo glede varnosti potovanja in izboljšanje kakovosti storitve, s tem da upošteva veljavna določila o dostopu do vozil in konstrukcij. Uporabnik, ki koristi storitve Družbe, se je dolžan vesti v skladu z dobro vzgojo, tako zaradi samega sebe kot tudi zaradi ostalih in sicer tako, da upošteva pravila splošnega vedenja, ki so navedena spodaj.
5.1. Obveznosti splošnega vedenja
Potniki morajo strogo upoštevati pravila, ki so jih izdale pristojne oblasti v interesu za svojo lastno varnost in varnost tretjih oseb, kot tudi pravilnost storitve, ki jo uporabljajo. Potnik je zlasti dolžan:
a) preveriti vnaprej podatke, navedene na prevoznem dokumentu (datum, vozni red, tarifo, kraj odhoda in prihoda) in se zglasiti na kraju odhoda vsaj 15 minut pred predvidenim časom odhoda, razen če je v specifičnih primerih ali v obdobjih visoke sezone izrecno zahtevano priti prej;
b) upoštevati pravila potovanja, kar zadeva policijo, zdravje, carino in upravne organe;
c) med potovanjem:
c.1.)  upoštevati predpise, opozorila in prošnje osebja, vključno s tistimi, ki bi lahko privedli do ovir ali omejitev prevoza ob upoštevanju zahtev in opozoril osebja. Še posebej je obveznost potnika izpolniti zahtevo za uporabo varnostnih pasov, tam kjer je predvideno, ko sedijo in se vozilo premika, na podlagi informacij, ki jih poda osebje na avtobusu in so hkrati dostopni v obliki tablic in piktogramov v notranjosti avtobusa.
c.2.) vzdržati se pogovarjanja z voznikom, na splošno motenja osebja, ki opravlja svoje dolžnosti, ohranjati lepo vedenje, ne da bi motili ostalih potnikov; ne nadlegovati, ne peti, ne žvižgati, ne povzročati hrupa, začenjati nespodobne in neprimerne pogovore;
c.3.) ne nagibati se skozi okna;
c.4.) ostati na svojem sedežu, kadar je avtobus v gibanju. Pri uporabi sanitarij na avtobusu med potovanjem se je dolžan potnik močno držati za namenske ročaje. Družba zavrača vsakršno odgovornost v primeru škode potnikom, ki niso sledili zgoraj navedenim predpisom iz malomarnosti.
c.5.) ne uživati alkohola ali snovi, ki lahko vplivajo na njegove psihomotorične sposobnosti;
c.6.) upoštevati trajanje odmora na avtocestnih počivališčih (največ 10 minut);
c.7.) ne beračiti oz. opravljati oglaševalske ali komercialne dejavnosti, četudi za darovanje, brez dovoljenja Družbe.
Potniku ni dovoljeno nadaljevati potovanje, oz. ga je mogoče odstraniti brez nadomestila vrednosti vozovnice v primeru, če potnik predstavlja tveganje za varnost prevozne storitve v skladu s Prometnim zakonikom. V tem smislu je prepovedano sprožanje komand za odpiranje vrat v sili ali katero koli drugo varnostno napravo, razen če je to dejansko potrebno v pogojih resnične nevarnosti zanj in za ostale potnike.
d) predstaviti nadzornemu osebju osebni dokument, da bi upravičil uveljavljen popust;
e) uporabljati potrebne varnostne ukrepe in biti pozoren, v kolikor je to odvisno od njega, za njegovo lastno varnost in zasebnost ljudi, živali in prtljage, za katere je odgovoren.
f) potnik, ki potuje z otrokom, mlajšim od 3 let, mora zagotoviti poseben homologiran sedež za otroka, ki ga je treba pritrditi na varnostni pas sedeža v avtobusu.
5.2. Potnikova odgovornost za (nastale) škode
Potnik je odgovoren Družbi za škode, nastale na avtobusu, na opremi le-tega in osebja Družbe; kot tudi za škode, povzročene drugim potnikom in njihovim predmetom med potovanjem. Pri namernem poškodovanju si Družba pridržuje pravico vložiti pritožbo pristojnim organom v skladu z zakonom in zahtevati odškodnino.
5.3. Kajenje/odmori/stranišče
Na avtobusu je prepovedano kajenje, vključno z elektronskimi napravami, tako v kabini kot tudi v ločenih prostorih (WC, kabina, itd.) Nespoštovanje povzroča administrativne sankcije, razen če dejanje predstavlja hujšo kaznivo dejanje v smislu veljavnih kazenskih določb. Pri kaznivem dejanju, bo Družba poskrbela pravočasno sporočiti sodnim oblastem in posredovati podatke o kršitelju.
Kadar so na avtobusu stranišča, so le-ta na voljo potnikom. Med nočnimi vožnjami in/ali pri potovanju, ki traja več kot 4.30 ur je predviden en (ali nekaj) odmor na avtocestnih počivališčih, kjer lahko koristijo storitve, ki jih tam nudijo. Potniki morajo skrbno upoštevati trajanje odmora: razen, če ni osebje drugače sporočilo, je trajanje odmora 10 minut.

6.  ČL.
PREKLIC ALI ZAMUDA
6.1. Pravica do informacij
V primeru odpovedi ali zamud pri odhodih redne linijske storitve, Družba obvešča potnike o situaciji v najkrajšem možnem času in sporoča predvideni čas odhoda, takoj ko bo ta podatek na voljo in ne kasneje od trideset minut po predvideni uri odhoda.
Če potniki zamudijo prometno povezavo na mreži, ki jo Družba upravlja zaradi odpovedi ali zamude, si bo Družba prizadevala obvestiti zainteresirane potnike o alternativnih povezavah. Kadar je to možno, se te informacije posredujejo elektronsko in pri zgornjih pogojih, vsem potnikom, tudi tistim, ki se odpravljajo na pot in so na vmesnih postajah avtobusa, če je potnik zahteval in posredoval prevozniku svoje kontaktne podatke.
6.2. Redni linijski prevozi, čigar proge presegajo 250 km
Kadar Družba predvidi, da bo določena storitev odpovedana ali opravljena z zamudo pri odhodu z začetne postaje za več kot sto dvajset minut ali pri sprejetju večjega števila rezervacij kot je obstoječih mest, ponuja potniku možnost izbrati med:
а) nadaljevanjem ali preusmeritvijo na končno destinacijo brez dodatnih stroškov, pri podobnih pogojih, kot je navedeno v pogodbi o prevozu; takoj ko bo to postalo možno;
b) pravico do vračila kupnine in po potrebi brezplačno vrnitev z avtobusom do vstopne točke, kot je navedeno v pogodbi o prevozu, takoj ko bo to postalo možno.
V primeru, da Družba ne more ponuditi te izbire, ima potnik pravico v roku enega meseca vložiti zahtevo Družbi za vračilo 50% cene vozovnice, plus vračilo cene le-te .
Kadar je redna storitev preklicana ali opravljena  z zamudo, ki presega sto dvajset minut pri odhodu s postaje, imajo potniki pravico nadaljevati potovanje, pravico do preusmeritve ali do vračila cene vozovnice v skladu s točko b).
Vračilo zneska se opravlja v roku štirinajstih dni od oblikovanja ponudbe ali od vložitve zahtevka in krije stroške vozovnice, po kateri je bila ta kupljena za del ali dele poti, ki niso bili opravljeni, če se izkaže, da je potovanje postalo brezpredmetno glede na prvotni namen potnika. Pri prevoznih dokumentih ali naročninah je vračilo enako odstotku od celotne kupnine potovalnega dokumenta za prevoz ali naročnino.
Vračilo se izvede v denarni obliki, razen če potnik sprejme drugo obliko plačila.
6.3. Okvare avtobusa med potovanjem
Če avtobus med potovanjem postane neuporaben, Družba zagotavlja nadaljevanje storitev z drugim vozilom iz kraja, na katerem se nahaja neuporabno vozilo ali prevoz iz kraja, kjer se nahaja neuporabno vozilo do druge ustrezne postaje, od koder se lahko potovanje nadaljuje.
6.4. Pomoč
Če pride do odpovedi ali zamude pri odhodu z določene postaje, ki presega 90 minut pri storitvah na redni liniji, ki trajajo več kot 3 ure, bo Družba zagotovila potniku razumno potrebno pomoč s tolažilnimi materiali glede na čakalno dobo ali zamudo, pod pogojem, da so ti dejansko na razpolago (na avtobusu, na postaji ali na konkretnem kraju). Kadar je potrebno zaradi zamud, ki zadevajo celotno noč, bo Družba zagotovila bivanje v hotelu ali drugo namestitev kot tudi pomoč pri organizaciji prevoza med postajo in krajem nastanitve, če je potrebno bivanje za eno ali več noči v maksimalnih mejah, ki jih predvideva zakon (prim. Reg. 181/2011). V primeru, da je odpoved in/ali zamuda posledica neugodnih vremenskih razmer ali večjih naravnih nesreč, ki ogrožajo varno storitev z avtobusom, dolžnost do nastanitve, navedena zgoraj v hotelu/stanovanju odpade.
6.5  Pomoč pri prometni nesreči
V primeru prometne nesreče, ki ima za posledico prekinitev storitev, Družba nudi razumno in sorazmerno pomoč za takojšnje praktične potrebe potnika, ki so posledica same nesreče. Kadar je potrebno ta pomoč predvideva hrano, oblačila, prevoz, prvo pomoč in namestitev, razen če je možno uporabiti/zamenjati vozilo in se na ta način zagotovi nadaljevanje potovanja.
Pomoč ponujena v takih okoliščinah ne pomeni priznavanje odgovornosti s strani Družbe.
7. ČL. PREVOZ MLADOLETNIH OSEB
Podjetje namenja posebno pozornost pri svojih storitvah prevozu mladoletnih potnikov.
Pred nakupom storitev prevoza je potrebno preveriti pogoje pri katerih se mladoletnikom dopušča prevoz pri storitvah Družbe v skladu z zakonskimi predpisi. Veljavnost izjave o dovoljenju potovanja ali  izvajanju spremstva se nanaša samo na posamezno potovanje (mišljeno kot odhod in/ali vrnitev) izven države prebivanja mladoletnega otroka do 14 let za določeno destinacijo.
7.1 Prevoz mladoletnih oseb s spremstvom
Mladoletnim osebam, mlajšim od 14 let, ni dovoljen prevoz brez spremstva polnoletnih oseb. Starši ali skrbniki mladoletnih oseb, mlajših od 14 let, ki potujejo brez spremstva vsaj enega od njih, in ki nameravajo dati dovoljenje drugi fizični osebi, morajo podpisati izjavo o spremstvu, ki bo ostala med listinami.
Potnik z vozovnico ali naročnino ima pravico zagotoviti brezplačno potovanje otroku do 3 let, dokler ta ne zavzema ločenega sedeža in ga je dolžan opazovati tako, da sprejme vsakršno odgovornost za to. Glede obveznosti v zvezi s sistemi za varnost otrok se posvetujte s členom 7.1. zgoraj.
7.2. Prevoz mladoletnih oseb brez spremstva 
Za mladoletnike, stare med vključno14 in 18 let, mora biti izdano pisno dovoljenje staršev ali skrbnikov, ki se priloži prevoznemu dokumentu. Po linijah na nacionalni ravni, lahko mladoletne osebe, stare med 14 in 17 let, potujejo samo če imajo za to dovoljenje, ki so ga izdali njeni starši ali skrbniki kot opisano zgoraj.
Po linijah na mednarodni ravni se mladoletnim osebam, mlajšim od 16 let, dovoli potovati, samo če imajo spremstvo, medtem ko stare med 16 in 17 let, lahko potujejo brez spremstva, če imajo veljavni osebni dokument in izjavo o spremstvu.
Osebje avtobusa lahko od potnika zahteva vpogled v veljaven osebni dokument.
7.3. Sistemi za varnost otrok na avtobusu
Potniki otroci, mlajši od 3 let, lahko potujejo (v kombijih ali avtobusih mednarodnih kategorij M2 in M3) brez potreb po uporabi posebnih sredstev in tako ni potrebe po uporabi naprav za zadrževanje otrok, tudi če so nameščene.
Potniki otroci, starejši od 3 let pa morajo potovati, tako da se uporabljajo sistemi za zadrževanje otrok (s katerimi je opremljen avtobus ali kombi), kateri so skladni s samimi otroci in morajo biti opremljeni s sistemi za zadrževanje otrok, samo če so homologirani (čl. 172, točka 6 Cestnega zakonika). V odsotnosti sistemov za zadrževanje otrok je treba uporabljati varnostne pasove, če so skladni z otroki. Ta določba velja le za otroke, ki tehtajo manj kot 36 kilogramov, kot je določeno z evropskimi predpisi, ki omejujejo uporabo naprav za zadrževanje otrok.
Pri neupoštevanju teh predpisov odgovarja oseba, ki je dolžna opazovati mladoletno osebo, ki se nahaja na vozilu.
Obveznost potnikov je izpolniti zahtevo za uporabo varnostnih pasov, ko sedijo in se vozilo premika, na podlagi informacij, ki jih poda osebje na avtobusu in so hkrati dostopni v obliki tablic in piktogramov v notranjosti avtobusa.

8. ČL. PRTLJAGA
8.1. Vrste prtljage in dovoljene mere
Prtljaga je ločena na:
а) ročna prtljaga: to je prtljaga majhnih mer in/ali z višjo vrednostjo na primer mobilni telefoni, prenosniki, naprave na dotik, nakit itn.
b) prtljaga izročena prevozniku, ki jo je potrebno postaviti v prtljažnik (kovčki, velike torbe, kovčki s koleščki, ki ne presegajo dovoljenih mer in teže).
– Dovoljene mere
Potnik ima pravico, na lastno odgovornost, do brezplačnega prevoza ročne prtljage   z maksimalnimi merami 40x30x15 cm, ki ne presega 5 kg in jo je potrebno namestiti v posebni oddelek za prtljago znotraj avtobusa na zanj vidnem mestu.
Potnik ima tudi pravico, na lastno odgovornost, do brezplačnega prevoza dodatne prtljage z največjimi merami posamezne 100x60x30 cm (dolžina + globina + širina) in s težo, ki ne presega 20 kg.
Prtljago je treba namestiti v prtljažnik avtobusa in mora biti z jasno in čitljivo oznako imena in priimka, naslova in telefonske številke potnika, plus datuma in plačani del poti.
8.2. Dodatna prtljaga
Možno je sprejeti dodatno prtljago le, če je prostor v prtljažniku in po plačilu dodatne takse osebju avtobusa v skladu s tarifami uporabe.  Dovoljen je prevoz enega kolesa ( razstavljenega na dva dela in postavljenega v potovalki z identifikacijo lastnika), samo v primeru le-ene prtljage. Cena prevoza kolesa je 10,00 evrov, ki jo je treba plačati neposredno osebju avtobusa.
8.3. Predmeti v prtljagi
Potniku je prepovedano prenašati v svoji prtljagi stvari, ki lahko povzročijo škodo kot so nevarno in škodljivo blago oz. snovi, vnetljiv material in tekočine na splošno. Družba si pridržuje pravico do povračila izgub povzročenih s strani potnika pri morebitnih škodah tretjim osebam in/ali drugi prtljagi zaradi vsebine njegove prtljage.
Pri kršitvi teh predpisov, ugotovljeni v času odhoda, ima Družba zakonsko pravico zavrniti prevoz.
Strogo prepovedano je prevažati v prtljažniku predmete visoke vrednosti. FLORENCIA BUS SOFIA EOOD ne odgovarja za morebitne škode ali izgubo, razen v primeru, da je ta zaupana prevozniku s posebno izjavo o njeni vrednosti.
8.4. Odgovornosti za prtljago
Na temelju določil veljavnih zakonov je Družba odgovorna za izgubo ali poškodbe prtljage, ki je bila izročena zaprta, če ne dokaže, da so izgube ali škode nastale brez razlogov, oz. ni po krivdi družbe. Izguba ali škode morajo biti ugotovljene, v nasprotnem primeru odpadejo v trenutku vračila le-teh, če se gre za navidezne izgube ali poškodbe, ali v roku treh dni, če je dejanska izguba ali poškodba (čl. 1697 Civilnega zakonika). Ko se prtljaga najde, je obveznost potnika, da jo prevzame v Službi Asistenca, ko mu je sporočeno.
Za prtljago in predmete, ki so izročeni prevozniku, slednji ni odgovoren za izgubo (ali za škode), če potnik ne dokaže, da je za njihov vzrok odgovoren prevoznik.
Še naprej velja pravica potnika, da stopi v kontakt z nacionalnimi sodnimi organi, da bi prejel pri predvidenih pogojih nacionalne zakonodaje odškodnino za škodo, nastalo zaradi odpovedi ali zamude pri rednih linijskih storitvah ali kot posledica nesreče, nastale po krivdi prevoznika .
8.5. Kraja in/ali izguba prtljage
S tem, da navedeno v prejšnji točki ostane v veljavi, mora potnik, ki je utrpel krajo, izgubo in/ali zamenjavo prtljage, nameščene v prtljažniku avtobusa, zahtevati ugotovitev, ker se v nasprotnem primeru izguba ali škoda povzročena s strani osebja na avtobusu razveljavi v trenutku prihoda na avtobusno postajo. Potrebno bo na najhitrejši način stopiti v kontakt z Družbo na številki +359 29805658 (od ponedeljka do petka od 08.30 do 18:00 ure – sobota in nedelja od 09:00 do 15:00 ure) ali poslati e-pošto na infobulgaria@florentiabus.it.
8.6. Prevoz otroških vozičkov
Odvisno od vrste storitve, se otroške vozičke sprejme po vnaprejšnjem plačilu dodatne takse v višini 10,00 evrov, samo če so v merah, določenih za normalno prtljago (cm 100x60x30), in če so zložljivi, morajo biti varno zloženi.

9. ČL. 9 PREVAŽANJE ŽIVALI

9.1. Živali, dovoljene na avtobusu
Po predhodni rezervaciji potnik lahko nosi s sabo žive domače nenevarne živali (kot so psi majhne velikosti, mačke in druge male živali za spremstvo), razen psov vodnikov, ki spremljajo slepe potnike za katere zakon № 37 iz 14. februarja 1974 določa, da ima slepa oseba pravico do spremstva psa vodnika pri potovanjih v vsakem javnem vozilu, a ne da bi za to plačala vozovnice za žival ali dodatno.
9.2. Pogoji prevoza
Vsakemu potniku, ki ima prevozni dokument zase in za žival, je dovoljeno nositi s sabo psa majhne velikosti, ki ga drži v naročju kot tudi lovske pse ali pse srednjih velikosti, če so le-ti na povodcu in z nagobčnikom.
Možnost potovanja ene živali je odvisno izključno od Družbe, ki določa specifične pogoje v zvezi s posebnostmi potovanja. Načeloma se prevoz živali lahko zavrne pri zasedenosti avtobusa in tudi, kadar trajanje potovanja ne omogoča prevoza živali, ne da bi to vplivalo na varnost potnikov, osebja ali živali same ali, če povzroča kakršnekoli sitnosti potnikom. Prevoz živali, se lahko zavrne ali prekine brez pravic do vračila kupnine vozovnice lastnikom po končni presoji osebja Družbe v primeru spoštovanja varnosti prevoza.
V primeru prevoza v namenskih zabojnikih ali kletkah, morajo le-ti biti tudi pokriti, da bi preprečili nastajanje reakcij strahu s strani živali ali potnikov. Ni dovoljeno prevažati divjih dokazano nevarnih živali. Ptice, mačke, ribe in piščančki se lahko prevažajo na avtobusu v košarah, kletkah, zabojnikih pod pogojem, da ne presegajo določenih mer (npr. 40x30x30 cm); ne predstavljajo vir težav, niso umazani in neprijetnega vonja; brez hrane za ptice in da naprave za vodo niso polne. Med prevozom, ki je možen po vnaprejšnjem plačilu vozovnice po splošni tarifi, jih je treba namestiti tako, da ne povzročajo škode ali sitnosti drugim potnikom. Vsak potnik lahko prevaža največ 1 košaro, kletko ali zabojnik.
9.3. Odgovornosti
Potnik je zadolžen za opazovanje živali med celotnim potovanjem in je izključno odgovoren za vsako škodo, ki jo njegova žival povzroči osebam ali predmetom.
Nikoli ni dovoljeno zasedati ločenega sedeža s tem, da se nanj položi sredstvo za prenašanje: sedež ostane na razpolago le potnikom. Oseba, lastnik živali, je dolžna povrniti škodo, če žival umaže ali kako drugače povzroči škodo avtobusu. Ugotovitev s strani osebja družbe glede nespoštovanja teh pravil lahko privede do odstranitve živali in prekinitve potovanja pri varnih pogojih.
Kadar žival moti ostale potnike (zaradi težav z alergijami itd.) se je potnik na prošnjo osebja dolžan presesti skupaj z živaljo, če je le na voljo prosti sedež.
9.4. Cena prevoza
Pri prevozu živali se uporablja nižja tarifa v višini 50%, ki ustreza tarifi za otroka, z izjemo različnih tarifnih predpisov v obdobjih visoke sezone obdobja, v katerem se ne more upoštevati znižanje na podlagi starosti.
Za psa vodnika slepe osebe se ne zaračuna vozovnica.
10. ČL. REKLAMACIJE IN NADZORNI ORGAN
Z namenom zagotovitve stalnega izboljšanja kakovosti ponujene storitve, Družba posreduje na voljo svojim strankam orodja za SPOROČANJE in REKLAMACIJO.
10.1. Sporočanje nepravilnega delovanja storitev
Pod sporočanje spada deljenje morebitnih nasvetov, opazk, predlogov, priporočil in vsega ostalega, ki lahko koristi pri razumevanju zahtev strank z namenom morebitnega izboljšanja ponujanih storitev. Sporoča lahko vsak zainteresirani.
Sporočanje Družbi se izvede preko sledečih kanalov:
– s tem da se sporočanje izvede preko e-pošte na naslov: infobulgaria@florentiabus.it. ali na faks + 359 29805658
Morebitna pisna sporočanja se naslovijo na :
FLORENTIA BUS SOFIA EOOD
BUL. M. LUIZA
PISARNA № 126  – 1202 –  SOFIJA.
Da bi odgovorili na sporočanja, mora stranka razen svojih lastnih podatkov in naslova navesti, jasno sporočilo z vsemi uporabnimi elementi. Družba zagotavlja zaupnost osebnih podatkov, kot je določeno s predpisi o varstvu osebnih podatkov.
10.2. Pritožbe o kršenju pravic potnikov
Pod reklamacijo spada  vsako dejanje s katerim stranka (odvetnik ali združenje potrošnikov, ki jo zastopajo) z jasno identifikacijo protestira v pisni obliki Družbi glede ravnanja le-te ali pomanjkljaja.
Družba ima sistem za obdelovanje reklamacij, ki jih lahko potnik poda preko sledečih kanalov:
– s pošiljanjem e-pošte na naslov: infobulgaria@florentiabus.it;
– s klicanjem v pisarno +359 29805658
Razlogi za vložitev reklamacije v skladu z evropsko in nacionalno zakonodajo o pravicah potnikov se nanašajo izključno na:

  • redne storitve po liniji na razdalji enaki ali večji od 250 km:

neizdajanje vozovnice
diskriminacijski pogodbeni pogoji ali tarife
neponujeno pomoč potnikom
neupoštevanje obveznosti za zaščito invalidnih oseb ali oseb z zmanjšano mobilnostjo
zamude, preusmeritve in preklici
informacije v povezavi s preklici in zamudami
neponujeno pomoč v primeru preklica ali zamude pri odhodu
informacije potniku o potovanju in njegovih pravicah
neuporabo sistema za obdelovanje reklamacij
če ni odgovora glede končnega izida reklamacije

  • redne storitve po liniji s predvideno razdaljo pod 250 km:

diskriminacijski pogodbeni pogoji ali tarife
neupoštevanje obveznosti za zaščito invalidnih oseb ali oseb z zmanjšano mobilnostjo
informacije potniku o potovanju in njegovih pravicah
neuporabo sistema za obdelovanje reklamacij
če ni odgovora glede končnega izida reklamacije
Reklamacijo Družbi  lahko vloži izključno potnik z rednim prevoznim dokumentom, čigar kodo je treba navesti v sami reklamaciji in to stori v roku treh mesecev od datuma opravljanja storitve ali datuma, na katerem bi morala biti opravljena redna storitev na liniji.
V roku enega meseca od vložitve reklamacije, bo Družba obvestila potnika o svojih motivih in končnemu odgovoru ali je bila reklamacija sprejeta, zavrnjena ali je še vedno v obravnavi. Najpozneje v treh mesecih od vložitve reklamacije, bo družba sporočila  potniku dokončni odgovor.
Še naprej velja pravica potnika, da stopi v kontakt z nacionalnimi sodnimi organi, da bi prejel pri predvidenih pogojih nacionalne zakonodaje odškodnino za škodo, nastalo zaradi odpovedi ali zamude pri rednih storitvah.
– Postopek za zahtevanje odškodnine
Za prejem morebitne odškodnine, je potrebno:
– takoj po dogodku pri katerem je nastala škoda, stopiti v kontakt z voznikom, ki upravlja vozilo družbe, tako da posreduje svoje podatke in točen opis nastalih škod;
– predložiti prošnjo za odškodnino Direkciji Družbe;
– pristojna pisarna bo poskrbela posredovati dokumente v zvezi s primerom Zavarovalnici, ki bo po opravljanju potrebnih ocen in postopkov v zvezi z odškodnino, neposredno poskrbela za odškodnino pod pogoji, ki jih določa zakon.

10.2.1 Pritožbe druge stopnje Oblastem za urejanje prometa
Po vložitvi reklamacije na prvi stopnji Družbi po preteku devetdesetih dni od vložitve lahko potnik vloži reklamacijo Nacionalnemu organu, pristojnemu za uporabo discipline na področju pravic potnikov pri domnevnih kršitvah Družbe. Reklamacije za storitve po linijah  na področju države (pokrajinske, občinske) se lahko vložijo lokalnim Oblastem, ki bodo posrednik nacionalnim Oblastem.
Zadevni organ je Oblast za urejanje prometa kateremu se lahko pisno s priporočenim pismom ali preko e-pošte vloži:
– certificirano elektronsko pošta (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it
– splošna e-pošta: reclami.bus@autorita-trasporti.it.

Za informacije se pozanimajte na spletni strani ustanove: www.autorita-trasporti.it.